TOMAS GILLJAM | KEEP THE STORM AT BAY

Projections / Solo exhibitions

DUNKERS KULTURHUS

TOMAS GILLJAM | KEEP THE STORM AT BAY

Exhibition space: http://dunkerskulturhus.se

Keep the storm at bay is a video-based project that focuses on the relationship between people, nature and history.

Everything is based on two similar photographs, one from 1931 and one from 1962. Two people are at a tent in the woods and are trying to recreate the situation as the photographs depict. They are constantly failing. A fictional film team enters, they correct and instruct. They start over.

By working with repetitions and repetitions in relation to a need for anchoring and recognition, questions of legacy, belonging and origin appear.

—-

Keep the storm at bay är ett videobaserat projekt som sätter relationen mellan människa, natur och historia i fokus.

Allt utgår från två liknande fotografier, ett från 1931 och ett från 1962. Två personer befinner sig vid ett tält i skogen och arbetar med att försöka återskapa situationen som fotografierna avbildar. De misslyckas ständigt. Ett fiktivt filmteam träder in, de korrigerar och instruerar. De börjar om.

Genom att arbeta med upprepningar och omtagningar i relation till ett behov av förankring och igenkännande framträder frågor kring arv, tillhörighet och ursprung.

Keep the storm at bay, video med ljud, ca 30 minuter, 2015–2107.

Konstnären Tomas Gilljam arbetar främst med video och installation. 2007 ställde han ut på Dunkers kulturhus i utställningen ”Kontrast – fokus på skånska konstnärer”.

Tomas Gilljam undersöker samhällets och individens behov av repetition och kontroll i försök att skapa trygghet. I senare arbete har han fokuserat på hur användningen av dessa aktiviteter snarare tycks urholka en trygghet istället för att befästa den.

Tomas Gilljams videoverk blir en del av Dunkers kulturhus Fotosommar tillsammans med utställningarna ITALIA – fotografi av Anders Petersen, Lorenzo Castore och Martin Bogren, Bending Reality – Erik Johansson och Fotograf Nelly Gunnarsson.