Jenny Eliasson | SORRY IF WE BOTHER! | G3 Lokstallarna

group exhibitions

Jenny Eliasson | SORRY IF WE BOTHER!

Exhibition space: http://www.in-discourse.com

It is true that most of us live in material wealth but with limited opportunities to control the conditions for life such as Guy Debord describes it already in 1967. There is also an incomprehensible truth that alongside us people who rarely have an opportunity to become involved in La Société du Spectacle, even if they wanted to. Some from Europe’s most discriminated minority, the Roma, have turned to Malmo with the hope of a better life. In some cases, with the hope of a life at all.
The photography serie has been nominated to – Årets Samtidsdokumentation 2017.

Jenny Eliasson: -In 2015-2016 I documented some of the vulnerable EU migrants’ lives as Malmö residents. Most of them are Roma people from Romania. Several of the photos are from Sorgenfrilägret in Malmö. The camp was torn down on government orders a cold December night 2015. Today, all major camps in Malmö are torn and the migrants are now even more vulnerable.

© Jenny Elisasson

 

Det är sant att de flesta av oss lever i ett materiellt välstånd men med begränsade möjligheter att styra över våra livsbetingelser såsom Guy Debord beskriver det redan 1967. Det är också en obegriplig sanning att parallellt med oss lever människor som sällan har en möjlighet att bli inbegripna i detta La Société du Spectacle även om de skulle vilja det. Några från Europas mest diskriminerade minoritet, romerna, har sökt sig till Malmö med hopp om ett bättre liv. I vissa fall med hopp om ett liv överhuvudtaget.
Bildserien har blivit nominerade till Årets Samtidsdokumentation 2017.

Jenny Eliasson:Under 2015-2016 dokumenterade jag en del av de utsatta EU-migranternas liv som Malmöbor. De flesta romer från Rumänien. Flera av bilderna är från Sorgenfrilägret i Malmö. Lägret revs på myndigheternas order en kall decembernatt 2015. Idag är samtliga större läger i Malmö rivna och migranterna är nu än mer utsatta.