ANDERS PETERSEN, LORENZO CASTORE & MARTIN BOGREN | ITALIA | DUNKERS

group exhibitions

DUNKERS KULTURHUS

ITALIA – Anders Petersen, Lorenzo Castore, Martin Bogren

Exhibition space: http://dunkerskulturhus.se

ITALY – PHOTOGRAPHY BY ANDERS PETERSEN, LORENZO CASTORE AND MARTIN BOGREN
The ethereal black and white photography of three internationally renowned photographers takes viewers on a poetic journey through Italy.
Together, Anders Petersen, Lorenzo Castore and Martin Bogren present three distinct photographic personalities and perspectives of everyday life in Italy. The outcome is a portrait of the country that is anything but typical.
Anders Petersen has captured Italy on camera since the 1980s and is considered a master of international photography. Lorenzo Castore is an Italian filmmaker and photographer who finds inspiration from around the globe. Martin Bogren is a photographer who makes reference to his upbringing in Scania but also captures people from faraway places on film. One thing they all have in common is the belief that photography is life; as well as a personal history of the photographer.
Anders Petersen, Lorenzo Castore and Martin Bogren all work within a tradition defined by Christer Strömholm (1918-2002). Christer Strömholm’s photographic narrative has influenced several generations of photographers and can be described in short as humanistic street photography. In 2014, Dunkers kulturhus exhibited a major retrospective of Christer Strömholm’s work CHR – POST SCRIPTUM. ITALY makes reference to that exhibition as well as Dunkers kulturhus’ long-standing tradition of exhibiting black and white photography.
The exhibition is produced by Dunkers kulturhus with support from the Italian Cultural Institute of Stockholm “CM Lerici”

© Martin Bogren

© Anders Petersen

© Lorenzo Castore

Anders Petersen, Lorenzo Castore och Martin Bogren ger publiken vardagsbilder från Italien utifrån tre fotografiska temperament och perspektiv. Resultatet är en skildring av Italien som ligger långt borta från klichéerna.

Anders Petersen har fotograferat i Italien sedan 1980-talet och är nestor inom internationell fotografi. Lorenzo Castore är filmare och fotograf med ursprung i Italien men med fotografiska skildringar från olika delar av världen. Martin Bogren är fotografen som gått nära inpå sin egen uppväxt i Skåne samtidigt som han med kameran mött människor på avlägsna platser. De är eniga om att fotografi är liv. Och att fotografiet är fotografens personliga berättelse.

Anders Petersen, Lorenzo Castore och Martin Bogren arbetar alla i en tradition präglad av Christer Strömholm (1918-2002). Christer Strömholms fotografiska berättarspråk har gett influenser till flera generationers fotografer, i korthet kan det beskrivas som varmt humanistiskt gatufotografi. 2014 visade Dunkers kulturhus en stor retrospektiv utställning med Christers Strömholms verk, CHR – POST SCRIPTUM. ITALIA knyter an till den utställningen och till Dunkers kulturhus fleråriga utställningstradition av svartvitt fotografi.

Utställningen är producerad av Dunkers kulturhus med stöd av Italienska kulturinstitutet ”CM Lerici”

—-

Anders Petersen
Anders Petersen är sedan 1960-talet en tongivande fotograf som har gett influenser till det fotografiska bildspråket både i Sverige och internationellt. Anders Petersen har gett ut ett flertal fotoböcker och hans fotografier har visats på olika arenor runt om i världen. Anders Petersen är född 1944 i Solna och har idag sin bas i Stockholm.

Lorenzo Castore
Lorenzo Castore började fotografera gatuliv i New York under en vistelse där på 1990-talet. Han återvände till sin hemstad Rom för att studera juridik, men fortsatte parallellt att skildra gaturummet med sin kamera. Lorenzo Castore är född 1973 i Florens och har idag sin bas i Rom.

Martin Bogren
Martin Bogren har varit verksam som fotograf sedan 1990-talet. Han utgår i sina arbeten från ett personligt ställningstagande, där han undersöker livet genom kameran i långtidsprojekt. Många av hans projekt har getts ut som fotoböcker. Martin Bogren är född 1967 i Ystad och har idag sin bas i Malmö.