HERBARIUM | Fotografisk Center København

group exhibitions

Fotografisk Center i København

HERBARIUM – fotografi og botanik

Sanna Kannisto, Helene Schmitz, Ulrik Heltoft, Jaakko Kahilaniem, Diana Scherer, Andreas Greiner, Nanna Debois-Buhl

Hvilken betydning har algers fotosyntese haft på udviklingen af liv i havet og på hele økosystemet? Hvilken betydning har skoven? Hvad er det for en trang, mennesket til alle tider har haft til at indsamle, registrere og katalogisere planter? Hvordan har naturvidenskabens metoder formet vores viden om og opfattelse af naturen? Og hvilken rolle spiller fotografiets opfindelse for dette? Hvilken betydning har de menneskeskabte forandringer af naturen for jorden – og vores – fremtid? I takt med at klimaforandringer, genteknik og forurening er blevet stadig mere presserende samfundsspørgsmål, er disse spørgsmål blevet centrale også i samtidskunsten. Men hvordan reflekterer samtidskunsten disse debatter?
Gruppeudstillingen HERBARIUM – fotografi og botanik fokuserer på danske, nordiske og andre nordeuropæiske samtidskunstnere, der arbejder i skæringspunktet mellem fotografi og botanik og som på forskellig vis – både konceptuelt og sanseligt – forholder sig til disse spørgsmål. Tre af udstillingens kunstnere er bosiddende i København.

Udstillingen viser blandt andet Helene Schmitzs serie The Linneus Project (2007), hvor hun har fotograferet blomsters kønsorganer i henhold til botanikeren Carl von Linnés klassifikationssystem, Ulrik Heltofts serie The Voynich Botanical Studies (2013- ongoing), som baserer sig på et manuskript fra 1500-tallet med tegninger af uidentificerede planter, Jaakko Kahilaniems serie 100 hectares of understanding (2016), hvor han måler, vejer, kategoriserer og analyserer sine 100 hektar skov i et forsøg på at forstå den historiske og økonomiske betydning af skoven for Finland og – i overført betydning – sin egen herkomst, samt værker af Sanna Kannisto, der er kendt for sine karakteristiske studieoptagelser af plante- og fugleliv, hvori hun blander kunstnerens og videnskabsmandens repræsentation af naturen.
HERBARIUM – fotografi og botanik vil også præsentere Camilla Berners serie Plant
Collection (2015), der tager udgangspunkt i planter, samlet i området omkring
Kongens Nytorv i København, Nanna Debois-Buhls cyanotypier Botanizing the
Asphalt (2015), hvis teknik er en historisk reference til den engelske amatørbotaniker
Anna Atkins, Diana Scherers serie Nuture Studies (2012), hvor hun har fotograferet blomster og deres rodnet på en måde, som lægger sig op ad botaniske afbildninger fra 1700-tallet, samt Andreas Greiners serie 8 Heads High, der består af elektromikroskopiske skanninger af alger fra algesamlingen på Kølns universitet, som han har forstørret 5000 gange.
Udstillingens primære formål er at sætte fokus et tema, som stadig flere
samtidsfotografer arbejder med, men som hidtil har været underbelyst i
udstillingssammenhæng i Danmark og København. I et bredere perspektiv er
formålet at bidrage til forståelsen af den intense udveksling mellem kunst og
naturvidenskab, der præger kunstscenen i dag i form af Bio Art, Environmental art og kunstnere, som sætter fokus på klimaforandringer og andre menneskeskabte forandringer af naturen. Med udstillinger som Revelations – Experiments in Photography på Science Museum i London i 2015 og den aktuelle udstilling AgNO3:
Histories of Science and Photography in Sweden på Landskrona Museum, er der i de seneste år for alvor kommet fokus rent formidlingsmæssigt på det historiske parløb mellem kunst og videnskab. HERBARIUM – fotografi og botanik lægger sig i forlængelse af denne tendens.
Værkerne i udstillingen er kurateret ud fra indholdet, og på den måde forener
HERBARIUM – fotografi og botanik kunstnere, som arbejder med beslægtede
tematikker og praksisformer. Ved at invitere kunstnere fra forskellige nordiske og nordeuropæiske lande, etableres et rum for møder og udveksling, hvorved der skabes grobund for fremadrettet samarbejde. Forskelle arrangementer som artists talks og debatter vil i løbet af udstillingen understøtte dette fokus.
HERBARIUM – fotografi og botanik bliver kurateret af Fotografisk Centers leder
Kristine Kern i samarbejde med Camilla Kragelund, redaktør og udgiver af det
danske fototidsskrift Filter for fotografi.
Parallelt med udstillingen udkommer tidsskriftet Filter med et nummer om samme tema, der udover at fokusere på relationer mellem fotografi og botanik i samtidskunsten også belyser det historiske samspil mellem videnskab, teknik og kunst i forbindelse med plantefotografier. Tidsskriftet vil inkludere portfolios af en række samtidskunstnere, hvoraf enkelte også vil være repræsenterede i udstillingen. Mødet mellem samtidskunstnere, der arbejder indenfor det samme felt, vil således række ud over udstillingsperioden og de fysiske rammer på Fotografisk Center.
Værkeksempler HERBARIUM – fotografi og botanik
Sanna Kannisto: (2015)
Sanna Kannisto er kendt for sine karakteristiske studieoptagelser af plante- og fugleliv, der blander kunstnerens og videnskabsmandens repræsentation af naturen. Efter flere år med feltstudier i regnskoven retter Kannisto i sine seneste værker sin kamera mod de finske skove.
Camilla Berner: Still Alive. Plant Collection (2016)
Still Alive tager udgangspunkt i tre byggetomter i Seoul, hvor Berner sammen med lokale botanikere har samlet og registreret de vilde planter, der vokser der. Planterne har hun arrangeret i porcelænsvaser fra Bing & Grøndal med motiver fra et dansk idealiseret naturlandskab, hvorved hun lader forestillinger om den danske og den koreanske natur og kultur spille op imod hinanden.
Helene Schmitz: The Kudzu projekt (2012)
I forbindelse med et projekt om kødædende planter kom Schmitz i 2010 på sporet af den invasive Kudzuplante (Pueraria lobata), der blev importertet fra Japan til USA i 1876. Planten kan vokse op til 16 meter på en sommer og har bredt sig eksplosivt i sine nye omgivelser. For at få plantens vækst under kontrol importerede man kudzubillen Megacopta cribraria, men den muterede og begyndte i stedet at spise soyaplanter.
Diana Scherer: Interwoven (2016)
Using subterranean templates as moulds, the root systems of plants are channelled, forming a textile-like material. During the growth process the roots conform to the patterns and the root material weaves or braids itself. For my research, I collaborate with biologists and ecologists of the Radboud University in Nijmegen.
Andreas Greiner: 8 Heads High
8 Heads High består af elektromikroskopiske skanninger af alger fra algesamlingen på Kølns
universitet, som Greiner har forstørret 5000 gange.
Nanna Debois-Buhl: Botanizing the Asphalt (2015)
Botanizing the Asphalt består af en serie fotogrammer af genstande, fundne på
spadserture/byvandringer i hhv. Købehavn, Riga og på Long Island. Titlen refererer til
Walther Benjamins beskrivelse af flaneueren som en, der botaniserer på asfalten og brugen
af cyanotopiteknikken er en hyldest til den engelske amatørbotaniker Anna Atkins, der i
1840’erne udgav Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions
Ulrik Heltoft og Miljohn Ruperto: The Voynich Botanical Studies (2013- igangværende)
Serien baserer sig på et manuskript fra 1500-tallet med tegninger af uidentificerede planter.
Jaakko Kahilaniem: Picked Fragments (2016) og Measured and Weighed (2015)
I 100 hectares of understanding måler, vejer, kategoriserer og analyserer Kahilaniem sine
100 hektar skov i et forsøg på at forstå den historiske og økonomiske betydning af skov for
Finland og – i overført betydning – for sin egen herkomst.

Fotografisk Center i København
HERBARIUM – fotografi og botanik

Hvilken betydning har algers fotosyntese haft på udviklingen af liv i havet og på hele økosystemet? Hvilken betydning har skoven? Hvad er det for en trang, mennesket til alle tider har haft til at indsamle, registrere og katalogisere planter? Hvordan har naturvidenskabens metoder formet vores viden om og opfattelse af naturen? Og hvilken rolle spiller fotografiets opfindelse for dette? Hvilken betydning har de menneskeskabte forandringer af naturen for jorden – og vores – fremtid? I takt med at klimaforandringer, genteknik og forurening er blevet stadig mere presserende samfundsspørgsmål, er disse spørgsmål blevet centrale også i samtidskunsten. Men hvordan reflekterer samtidskunsten disse debatter?

Andreas_Greiner_Florian_Peridinium

Gruppeudstillingen HERBARIUM – fotografi og botanik fokuserer på danske, nordiske og andre nordeuropæiske samtidskunstnere, der arbejder i skæringspunktet mellem fotografi og botanik og som på forskellig vis – både konceptuelt og sanseligt – forholder sig til disse spørgsmål. Tre af udstillingens kunstnere er bosiddende i København.
Udstillingen viser blandt andet Helene Schmitzs serie The Linneus Project (2007), hvor hun har fotograferet blomsters kønsorganer i henhold til botanikeren Carl von Linnés klassifikationssystem, Ulrik Heltofts serie The Voynich Botanical Studies (2013- ongoing), som baserer sig på et manuskript fra 1500-tallet med tegninger af uidentificerede planter, Jaakko Kahilaniems serie 100 hectares of understanding (2016), hvor han måler, vejer, kategoriserer og analyserer sine 100 hektar skov i et forsøg på at forstå den historiske og økonomiske betydning af skoven for Finland og – i overført betydning – sin egen herkomst, samt værker af Sanna Kannisto, der er kendt for sine karakteristiske studieoptagelser af plante- og fugleliv, hvori hun blander kunstnerens og videnskabsmandens repræsentation af naturen.

Camilla_Berner_Plant-Collection-no.-9–512-Yeongdong-daero_Gangnam-gu-Seoul,-10.08.16_2016

HERBARIUM – fotografi og botanik vil også præsentere Camilla Berners serie Plant Collection (2015), der tager udgangspunkt i planter, samlet i området omkring Kongens Nytorv i København, Nanna Debois-Buhls cyanotypier Botanizing the Asphalt (2015), hvis teknik er en historisk reference til den engelske amatørbotaniker Anna Atkins, Diana Scherers serie Nuture Studies (2012), hvor hun har fotograferet blomster og deres rodnet på en måde, som lægger sig op ad botaniske afbildninger fra 1700-tallet, samt Andreas Greiners serie 8 Heads High, der består af elektromikroskopiske skanninger af alger fra algesamlingen på Kølns universitet, som han har forstørret 5000 gange.
Udstillingens primære formål er at sætte fokus et tema, som stadig flere
samtidsfotografer arbejder med, men som hidtil har været underbelyst i
udstillingssammenhæng i Danmark og København. I et bredere perspektiv er
formålet at bidrage til forståelsen af den intense udveksling mellem kunst og
naturvidenskab, der præger kunstscenen i dag i form af Bio Art, Environmental art og kunstnere, som sætter fokus på klimaforandringer og andre menneskeskabte forandringer af naturen. Med udstillinger som Revelations – Experiments in Photography på Science Museum i London i 2015 og den aktuelle udstilling AgNO3: Histories of Science and Photography in Sweden på Landskrona Museum, er der i de seneste år for alvor kommet fokus rent formidlingsmæssigt på det historiske parløb mellem kunst og videnskab. HERBARIUM – fotografi og botanik lægger sig i forlængelse af denne tendens.
Værkerne i udstillingen er kurateret ud fra indholdet, og på den måde forener
HERBARIUM – fotografi og botanik kunstnere, som arbejder med beslægtede
tematikker og praksisformer. Ved at invitere kunstnere fra forskellige nordiske og nordeuropæiske lande, etableres et rum for møder og udveksling, hvorved der skabes grobund for fremadrettet samarbejde. Forskelle arrangementer som artists talks og debatter vil i løbet af udstillingen understøtte dette fokus.
HERBARIUM – fotografi og botanik bliver kurateret af Fotografisk Centers leder Kristine Kern i samarbejde med Camilla Kragelund, redaktør og udgiver af det danske fototidsskrift Filter for fotografi.
Parallelt med udstillingen udkommer tidsskriftet Filter med et nummer om samme tema, der udover at fokusere på relationer mellem fotografi og botanik i
samtidskunsten også belyser det historiske samspil mellem videnskab, teknik og kunst i forbindelse med plantefotografier. Tidsskriftet vil inkludere portfolios af en række samtidskunstnere, hvoraf enkelte også vil være repræsenterede i udstillingen. Mødet mellem samtidskunstnere, der arbejder indenfor det samme felt, vil således række ud over udstillingsperioden og de fysiske rammer på Fotografisk Center.
HERBARIUM – fotografi og botanik 
Sanna Kannisto: (2015)
Sanna Kannisto er kendt for sine karakteristiske studieoptagelser af plante- og fugleliv, der blander kunstnerens og videnskabsmandens repræsentation af naturen. Efter flere år med feltstudier i regnskoven retter Kannisto i sine seneste værker sin kamera mod de finske skove.
Camilla Berner: Still Alive. Plant Collection (2016)
Still Alive tager udgangspunkt i tre byggetomter i Seoul, hvor Berner sammen med lokale botanikere har samlet og registreret de vilde planter, der vokser der. Planterne har hun arrangeret i porcelænsvaser fra Bing & Grøndal med motiver fra et dansk idealiseret naturlandskab, hvorved hun lader forestillinger om den danske og den koreanske natur og kultur spille op imod hinanden.

Helene Schmitz: The Kudzu projekt (2012)
I forbindelse med et projekt om kødædende planter kom Schmitz i 2010 på sporet af den invasive Kudzuplante (Pueraria lobata), der blev importertet fra Japan til USA i 1876. Planten kan vokse op til 16 meter på en sommer og har bredt sig eksplosivt i sine nye omgivelser. For at få plantens vækst under kontrol importerede man kudzubillen Megacopta cribraria, men den muterede og begyndte i stedet at spise soyaplanter.
Diana Scherer: Interwoven (2016)
Using subterranean templates as moulds, the root systems of plants are channelled, forming a textile-like material. During the growth process the roots conform to the patterns and the
root material weaves or braids itself. For my research, I collaborate with biologists and ecologists of the Radboud University in Nijmegen.
Andreas Greiner: 8 Heads High
8 Heads High består af elektromikroskopiske skanninger af alger fra algesamlingen på Kølns universitet, som Greiner har forstørret 5000 gange.
Nanna Debois-Buhl: Botanizing the Asphalt (2015)
Botanizing the Asphalt består af en serie fotogrammer af genstande, fundne på
spadserture/byvandringer i hhv. Købehavn, Riga og på Long Island. Titlen refererer til Walther Benjamins beskrivelse af flaneueren som en, der botaniserer på asfalten og brugen af cyanotopiteknikken er en hyldest til den engelske amatørbotaniker Anna Atkins, der i 1840’erne udgav Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions
Ulrik Heltoft og Miljohn Ruperto: The Voynich Botanical Studies (2013- igangværende)
Serien baserer sig på et manuskript fra 1500-tallet med tegninger af uidentificerede planter.
Jaakko Kahilaniem: Picked Fragments (2016) og Measured and Weighed (2015)
I 100 hectares of understanding måler, vejer, kategoriserer og analyserer Kahilaniem sine 100 hektar skov i et forsøg på at forstå den historiske og økonomiske betydning af skov for Finland og – i overført betydning – for sin egen herkomst.